Felanmälan

Om det uppstår några problem som rör ditt boende,
kontaktar du oss på tel: 0929-104 72.
Det kan handla om reparationer i din lägenhet, problem i huset eller på gården.

Akuta problem - ring 070-2471183 vaktmästaren.

Exempel på akuta situationer är att du låser dig ute, att fönster går sönder eller att det står vatten i källaren.

Vid brand, olyckor, inbrott och liknande ringer du som vanligt larmnumret 112.