Bilplatser och garage

Har du behov av motorvärmarplats eller garage?
Kontakta uthyrningen telefon 0929-104 72.

Nycklar
Nycklar till motorvärmare/garage hämtas och lämnas på kontoret på Storgatan 43 B.